Čo je projekt Ľudo Slovenský?

Ľudo Slovenský je digitalizovanou zbierkou ľudovej slovesnosti - cieľom projektu je zdigitalizovať a širokej verejnosti sprístupniť ľudovú slovesnosť (príslovia, porekadlá, piesne, rozprávky ap.) ako aj ďalšie informácie a dáta o živote ľudí, ktorí žili na území Slovenska. Sme komunita ľudí, ktorí veria, že všetko, čo náš ľud kedy vytvoril treba dostať na internet a uchovať. Ak sa ti páči, čo robíme, môžeš nám pomôcť.

Ľuda Slovenského anciáša tvojho projekty a iniciatívy

Ľudové piesne BETA

Tisíce rokov Ľudo Slovenský spieva piesne. Sú našim pokladom. Aby sme ho zachovali, postupne zbierame, digitalizujeme, triedime a sprístupňujeme desaťtisíce piesní, ktoré sa počas tisícok rokov spievali na našom území.

Prehrabať sa v databáze vyše 50.000 ľudových piesní

Ľudové príslovia, porekadlá a pranostiky

Po bitke je každý múdry, preto Ľud(o) dáva rady do života! Vyše 12.000 prísloví, porekadiel a pranostík sme zdigitalizovali, poprepájali podľa tém, aby ste si mohli vychutnať múdrosť (aj hlúposť) našich predkov.

Prehrabať sa v databáze vyše 12.000 ľudových prísloví

Ľudové nadávky

Kultúru národa poznáš podľa toho, ako nadáva. A my sme veľmi kultúrna krajina, preto Ľudo zozbieral vyše 700 rôznych slovenských nadávok. Pre potešenie teba, ty kekečúr!

Prehrabať sa v databáze vyše 700 ľudových nadávok

Ľudovô laboratórium smiešnopochabských pokusov

Zavše vymyslíme nejakú hlúposť a potom sa ňou chceme pochváliť. Malé, nesúrodé, pokusy o niečo hravé, či smiešne. Do laboratória ich odkladáme, nach sú všetky na jednom mieste.

Navštíviť Ľudo Labs a nechať vybuchnúť svoj počítač