Najpopulárnejšie nadávky:

Čím väčšia bublina, tým viac sa používa. Vychádza z dát o počte použití daného slová na Google.com.

Všetky sprostonárodné slová Dovedna 738 výrazov

buzerant -
buzík - {zdrob.} {fam.} pozri: [buzerant]
cicina -
 1. pohlavný úd ((Schovaj si tú cicinu do nohavíc, sú tu ľudia!))
 2. hlupák, naivný človek ((Mal u žien úspech, aj keď sa pri tom vždy tváril ako cicina – ale možno práve preto.))
 3. darebák, tyran ((Nový vedúci je strašná cicina, nechce mi podpísať dovolenku. Je to cicina vyjebaná, nebude a nebude robiť.))
 4. figliar, huncút ((Ty cicina vyjebaná, ty si ma ale dostal! Stal tam ako cicina, ako hlupák, ako svätý za dedinou.))

frčina - {zjemn.} [cicina]
cicinbrus - truľo, hlupák, odkundes ((Taký cicimbrus – a chcel byť starostom!))
cicvor - hlupák, chumaj, truľo ((Ten senilný cicvor ma nebude poúčať!))
čurák - [nespr.] čurak [cicina], [chuj], [kokot]
čurina - {nespr.} [cicina], [chuj], [kokot], [piča]
dodrbať - {nespr.} [dodtrtkať], [domrdať], [dojebať]
dogrcať - dokončiť vracanie ((Pozri sa, či už dogrcal.)); dogrciavať / dogrcať sa - povracať sa ((Málo chýbalo a bol by sa nám dogrcal v električke)); dogrciavať sa
dojebať -
 1. ukončiť súloženie, dokefovať ((Keď dojebal, zistil, že sa mu pretrhla frcguma.))
 2. (koho) dobiť, zmlátiť ((Dojebal ho tak, že zostal ležať.))
 3. (koho) pokarhať, vyhrešiť ((Dojebal ho ako sirotu, lebo nesplnil rozkaz.))
 4. (koho) dokončiť karhanie, hrešenie ((Keď ho dojebal, poslal ho naspäť.))
 5. (koho) nahnevať, nazlostiť, dožrať ((To, čo mi povedal, ma už celkom vážne dojebalo.))
 6. (čo) definitívne pokaziť, zničiť ((Dojebal si tú stoličku tak, že sa už na nej vôbec nedá sedieť.))

dojebkať - {nár.} (koho) pomilovať ((Išlo dievča do školy, učiti sa písmo, tak ju chlapci dojebali, ledva domov prišlo) Minárik)) [dojebať]
dotrtkať - {zjemn.} ku 1. a 6. slova [dojebať]
domrdať - {zjemn.} ku 1.,3. a 4. slova [dojebať]
dojebať sa -
 1. ublížiť si, zraniť sa ((Dojebal sa pri autonehode.))
 2. prísť, doterigať sa ((Dojebali sme sa tam, no krčma bola zatvorená.))

dotrtkať sa -
 1. doráňať, poraniť si ((Dotrtkali si koleno pri futbale.))
 2. pokaziť si, poškodiť ((Na tých kameňoch si d-š sklznicu.))

dojebať si - [dotrtkať sa]
dotrtkať si - [dotrtkať sa]
domrdať si - {zjemn.} [dotrtkať sa]
dojebnúť - (koho) doraziť, dobiť ((Dojebli ho poslednou ranou.))
dojebnúť sa - (čím) doraziť sa (napr. pri pijatike) ((Dojebli sa veľkým pohárom borovičky.))
dopičovať - prestať pičovať ((Ak si dopičoval, tak sa vráť ku svojej práci.))
doprdieť - dokončiť vypúšťanie plynov z konečníka ((Ak si doprdel, tak otvor okno.))
dosrať -
 1. dokončiť sranie ((Doser už konečne a pusti ma, lebo nevydržím!))
 2. (čo) pokaziť ((Na predošlom poste dosral všetko, čo sa dosrať dalo a tak ho preložili ku nám.))

dosrať sa -
 1. vypustiť nevdojak, nechtiac výkaly ((Čo si sa dosral, keď sa tak vlečieš?))
 2. chovať sa zbabelo ((Keď mu pohrozili prokurátorom, dosral sa a všetko vybľabotal.))

dosrávať sa - [dosrať sa]
došťať -
 1. dokončiť močenie ((Doštite a nástup.))
 2. dosiahnuť močením ((Ukáž ako ďaleko doštíš!))

došťať sa - mimovoľne, nechtiac vypudiť moč, pomočiť sa
doštiavať sa - [došťať sa]
drb - nespr. [mrd], [jeb]
drbačka - {nespr.} [mrdačka], [trtkačka], [jebačka]
drbák - {nespr.} [jebák]
drbať - {nespr.} [mrdať], [trtkať], [jebať]
drbko - {nespr.} [jebko], [trtko]
drbnúť - {nespr.} [mrdnúť], [jebnúť]
drnkať - [honiť]
fas - {maď.} {nespr.} [chuj], [kokot], [cicina]
fasovina - {nespr.} [chujovina], [kokotina]
frcguma - mužský gumový ochranný prostriedok proti oplodneniu alebo pohlavnej nákaze, prezervatív
prcguma - [frcguma]
fuňa - [piča]
grc - vyvrátená hmota, výgrcok; spravidla obsah jedného žalúdka ((Psí grc))
grcanina - vydávená, vyvrátená matéria, výgrcok (všeobecne) ((Všade páchla g.))
grcať - vracať, dáviť ((Ak by ti bolo treba grcať, povedz - zastaneme na chvíľu.))
gec - mužské semeno ((Zotrel jej z nohy gec))
gäc - {zastar.} [gec]
gecovať - striekať [gec]
hajzel -
 1. záchod ((Hajzel to je pre mňa jediné miesto v dome, kde mám aspoň na chvíľu pokoj.))
 2. {pren.} nečisté, škaredé, neporiadne miesto, neporiadok ((Páni, vaše ctené obydlie, ktoré práve vidím pred sebou, to sa už nedá označiť prostým slovom bordel, to je hotový hajzel a aj to je slabé slovo.))
 3. darebák, sviniar, odroň ((Myslím, že nie kokot, ale hajzel je preňho to správne označenie.))

hajzeľ - [hajzel]
hajzlík - {zdrob.} {zjemn.} hajzlík [hajzel]
honiť - (koho, čo i bezpredm.) pohlavne sa ukájať vlastnými silami; onanovať, masturbovať (hlavne muži) ((Keď som bol mladý, tak som si honil každý deň, niekedy i dvakrát.))
hovno -
 1. výkaly, lajno, stolica ((... do pekla dajú ma v sude, čo je plný hovnaa. veru, vstúpil som; a hovorím ti, radšej som mal do hovna!))
 2. {cit.} i {čast.}
  • hrubý prejav silného záporu, nie, čerta, paroma, figu ((Ale ten jeho ... myslel si, že niekoho spasí svojimi myšlienkami. H. Neodolal som (Šimečka). ))
  • nič, {pren.} niečo bezvýznamné, zanedbateľné ((Čo som ? Hovno!))
  • vyjadrenie prekvapenia, úžasu ((Ale hovno! Naozaj spadol do vody?))

hovienko - {zjemn.} [hovno]
hovniak - {nár.} papľuh, odkundes
zahovnený - hnusný, odporný ((Zahovnený život.))
chuj -
 1. pohlavný úd, kokot ((Všade sa vystatoval dĺžkou svojho chuja.))
 2. darebák, odroň, kokot ((Ešte som si nevypil, ale vám vravím: si chuj, po slovensky si hybaj! (Tatarka) ))
 3. {cit.} i {čast.}
  • hrubý zápor, nie ((Aby som si vzal službu zaňho? Takýto ch.!))
  • nič, veľmi málo ((Ešte si ch. dokázal a až sa tu rozdrapuješ.))
  • na chuja - nanič; ((pre chuja - pre nič za nič; chuj s ním - nech ho čert (parom) berie; urobil si z chuja pána - má veľa detí))

chujovský - hlúpy, zlý ((Bola nesmierne chujovská zima.))
chujová - [chujovská]
chujovina -
 1. pletka, nezmysel, haraburdie ((Všetci sa tu nudia – povedal, sfúkol z piva penu a stiahol na dúšok celú polovicu, - alebo sa chľastá, alebo každý rozpráva tie svoje chujoviny.(Kolenič). ))
 2. nerozumný čin, hlúposť ((V mladosti som porobil fúru chujovín.)) ((Nerob chujoviny - neblázni; nerob drahoty))

bambúch - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
bastard - pejor.
beštia - pejor.
bezbožník - o zlých
bibas - Hlúposť, nevedomosť
bludár - Hlúposť, nevedomosť
bojko - Strach, bázeň
borsuk - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
bosorák - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
briď - Tvár, oči
bridoška - Čistota, nečistotnosť
brigoš - Čistota, nečistotnosť
bruchopasník - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
bucko - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
bumbaj - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
buzerantský - pejor.
cápať - pejor.
čarbanec - pejor.
cecok - vulg.
chamraď - pejor.
cháska - pejor.
chľast - hrub.
chľastanica - hrub.
chľastať - hrub.
chlipko - Opitosť
chlpaj - Vlasy, fúzy, brada
chňupák - Hlúposť, nevedomosť
chrapač - pejor.
chrapúň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
chriapák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
chruňo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
chuchma - Hlúposť, nevedomosť
chuchmička - Hlúposť, nevedomosť
chumaj - Hlúposť, nevedomosť
cicmák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
cmuľo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
čudák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
čudo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
culfa - o ženách
cundra - pejor.
čurak -
čuridlo - Strach, bázeň
darebák - O lenivosti, darmožráctve
darmožrút - O lenivosti, darmožráctve
daromnica - O lenivosti, darmožráctve
daromník - O lenivosti, darmožráctve
dlháň - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
dlhoš - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
dochnúť - pejor.
dogrcať sa - pejor.
drbnutý - pejor.
drdra - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
dríšeľ - Strach, bázeň
drist - Strach, bázeň
drístať - nedok. hrub.
drmľa - O starých ženách
drnaj - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
dromo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
držibabka - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
dudok - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
dudra - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
dudroš - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
durák - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
falošnica - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
falošník - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
farizej - pejor.
fičfiriť - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
fičúr - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
figelník - Šibalstvo
figliar - Šibalstvo
filcka - pejor.
fľandra - pejor.
frckoš - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
frflák - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
frfloš - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
frfra - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
fúroš - Odev
futrák - Šibalstvo
fuzaj - Vlasy, fúzy, brada
fuzko - Vlasy, fúzy, brada
gabaj - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
galgan - pejor.
geľo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
glemba - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
goldoš - o zlých
grcanec - pejor.
grcanica - pejor.
grešla - O starých ženách
griňavec - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
griňo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
grísniak - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
grnaj - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
grobian - Zvada, urážka, pichľavé reči
groldo - Zvada, urážka, pichľavé reči
haľama - Hlúposť, nevedomosť
handrár - pejor.
haraburda - Hlúposť, nevedomosť
háveď - pejor.
Hlavaj - Svojhlavosť, nedôvera
hlucháň - pejor.
hlupák - Hlúposť, nevedomosť
hnusa - Tvár, oči
holobriadok -
holomok - o zlých
holopasník - o zlých
holopust - o chalanoch
honcovať - hrub.
horenos - Pýcha, namyslenosť
hovädo - pren. hrub.
hrkľa - O starých ženách
hubovať - Zvada, urážka, pichľavé reči
huncút - o zlých
jasietka - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
jašo - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
jaštor - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
jazyčnica - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
jazyčník - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
jeb -
jebačka -
jebák -
jebáreň -
jebať - hrub.
jebať sa - hrub.
jebať si -
jebko -
jebnúť - hrub.
jebnúť sa -
jebnúť si -
jebnutý - hrub.
jebo -
jebung -
jedoš - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
ježibaba - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
kadečina - o zlých
kadekto - o zlých
kakan - Strach, bázeň
kamas - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
kefovačka - hrub.
kefovať - pren. hrub.
kľago - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
klampa - o ženách
klapačka - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
klikľúň - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
kobza - O starých ženách
kokot - hrub.
kokotina - hrub.
kokotský -
kolodej - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
kolohnát - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
kolomažník - Odev
komondor - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
korheľ - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
korhelica - Opitosť
korhelisko - Opitosť
koridoň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
korpáň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
kostrák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
koťoh - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
kotón -
kotrbáň - Svojhlavosť, nedôvera
kraksňa - hrub.
krpčiar - pejor.
krpčiarstvo - pejor.
krpec - pejor.
krutáň, - Svojhlavosť, nedôvera
krutohlavec - Svojhlavosť, nedôvera
kujebák -
kujon - o zlých
kulifaj - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
kurevník - hrub.
kurevský - hrub.
kurevstvo -
kurva - hrub.
kurváč - hrub.
kurviť -
kurviť sa - hrub.
kuryplach - Strach, bázeň
kvargľa - pejor.
lagan - o zlých
lajdák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
lajno - pren. hrub.
lakomčík - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
ľapduľa - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
lecišina - o ženách
lokaj - pejor.
lušta - o ženách
lušťák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
mameluk - pejor.
mamľas - Hlúposť, nevedomosť
mamuna - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
maškariak - Tvár, oči
matróna - expr.,obyč. pejor
melihuba - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
mešter - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
meštiak - pejor.
mledzivo - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
mosúr - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
motoch - Hlúposť, nevedomosť
motovidlo - Hlúposť, nevedomosť
mrd -
mrdačka -
mrdať -
mrdnúť -
mrdofúz - Vlasy, fúzy, brada
mrdúc - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
mrdús - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
mriha - o ženách
mrňa -
mršina - o zlých
mrzkáň - Tvár, oči
mumaj - Hlúposť, nevedomosť
mumák - Hlúposť, nevedomosť
murckoš - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
nadrbanec -
nadrbať -
nadrštený - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
nadutý - Pýcha, namyslenosť
nagrcať -
najebanec -
najebať -
najebať sa -
najebávať -
najebávať sa -
najebnúť -
namrdať -
napajedený - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
napičovať -
naprdieť -
nasrať - dok. hrub.
nasrať sa -
našťať -
natrtkať -
nechuta - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
nedomrdok -
nehanblivec - o zlých
nekázanec - o zlých
nekázaný - o zlých
nemotora - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
nemrdal - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
nenadžganec - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
nenásytník - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
nenažranec - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
neogabanec - Odev
neohrabanec - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
neokresanec - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
nepodarec - Tvár, oči
nesyta - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
neznajboh - o zlých
ničiga - o zlých
objebať -
objebávač -
objebávať -
obšivkár - Odev
obsrať -
obšťať -
obžero - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
ochľasta - Opitosť
odjebať -
odjebávač -
odjebnúť -
odjebnúť sa -
odjebok -
odrb -
odrbať -
odrifúz - Vlasy, fúzy, brada
odrzgáň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
ogrcať -
ogrcať sa -
ohava - o zlých
ohavník - o zlých
ohľo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
ojeb -
ojebať -
ojebať sa -
ojebávač -
ojebávať sa -
okáľ - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
omdrdať sa -
omrdať -
opacha - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
oplan - o zlých
ošemeta - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
ošemetník - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
ošklbanec - Odev
ošklbaný - pejor.
oškrda - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
osrať -
osrať sa -
ošťan - Strach, bázeň
oštinoha - Strach, bázeň
ošva - Odev
otrapa - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
otrhátor - Odev
otrokár - pejor.
ozembuch - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
ožran - Opitosť
pačmaga - o zlých
pánbožťok - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
papľuch - o chalanoch
papľuh - o zlých
papuľa - pren. hrub.
papuliak - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
papuľník - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
papuľovať - Zvada, urážka, pichľavé reči
pasák - pejor.
paskuda - o zlých
patrikár - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
pažravec - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
pecivál - O lenivosti, darmožráctve
pecúch - O lenivosti, darmožráctve
pekelník - o zlých
perepäť - o zlých
piča -
pičiak -
pička -
pičovanie -
pičovať -
pičovina -
pičovský -
pičung -
piksľa - pren. hrub.
písačka - pejor.
pizda -
planec - o zlých
planietnik - o zlých
planiga - o zlých
plánik - o zlých
plátenník - Zvada, urážka, pichľavé reči
plecháč - pejor.
pletkár - Šibalstvo
pletniak - Hlúposť, nevedomosť
pliaga - o zlých
pľuha - o ženách
pľuhavec - Čistota, nečistotnosť
pľuhavý - pejor.
pobehaj - o zlých
pobožničkár - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
pobožnostkár - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
pochabec - Hlúposť, nevedomosť
pochábeľ - Šibalstvo
podjebať -
podjebnúť -
podjebok -
podkladať sa - pejor.
podkušiteľ - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
podliak - o zlých
podlina - o zlých
podojebávať -
podpičník -
podrb -
podrbať -
pogrcať -
pojeb -
pojebaný -
pojebať -
pokrytec - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
poľagan - O lenivosti, darmožráctve
polpalček - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
pomrdaný -
pomrdať -
ponadrbávať -
ponajebávať sa -
poobjebávať -
poodmrdávať -
poogrciavať -
pooštiavať -
popanštenec - Pýcha, namyslenosť
popelváľ - O lenivosti, darmožráctve
popelvár - O lenivosti, darmožráctve
popičovať -
popodjebávať -
popredrbávať -
poprejebávať -
popremrdávať -
poprijebávať -
porozdrbávať -
porozjebávať -
porozmrdávať -
posierať sa -
poškrabpanvička - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
pošmák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
posran -
posrať - dok. hrub.
posrať sa -
posrávať -
pošťať - dok. hrub.
potlkeň - o zlých
potmehúd - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
potrimiska - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
potrtkaný -
potrtkať -
potvora - o zlých
poujebávať -
povjebávať -
povydrbávať -
povyjebávať -
povymrdávať -
pozadrbávať -
pozajebávať -
pozasierať -
pozjebávať -
prašina - hrub.
prašivec - hrub.
prašivý - pejor.
prča -
prd - hrub.
prdel -
prdieť -
prdimúka - Strach, bázeň
prdko - Strach, bázeň
prdnúť - dok. hrub.
prdúskať sa - nedok. hrub.
predpotopný - pejor.
predrbať -
predrbnúť -
prejebať -
prejebať sa -
prejebnúť -
premrdať -
premrdnúť -
prepičovať -
prepiduša - Opitosť
preslopať - dok. hrub.
presrať -
prešťať -
pretrtkať -
pretvárenec - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
pridrbať -
pridrbnúť -
priepastník - o zlých
prietrky -
priezdušník - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
prijebať -
prijebať sa -
prijebnúť -
primadona - pejor.
primeros -
primitív - pejor.
primrdnúť sa -
prisluhovať - pejor.
pritrtkať -
priživiť sa - pejor.
provinčný - pejor.
pšochevár - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
psohlavec - Šibalstvo
puča -
pudivietor - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
pyskáč - Zvada, urážka, pichľavé reči
pyskačka - Zvada, urážka, pichľavé reči
radorečnica - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
radorečník - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
randoš - Odev
rapčalo - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
rapotačka - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
rašma - o ženách
rašmák - Odev
riť - hrub.
rohačka - Pýcha, namyslenosť
roňo - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
rozavúst - Zvada, urážka, pichľavé reči
rozdrapenec - Zvada, urážka, pichľavé reči
rozdrbať -
rozdrbnúť -
rozgajdanec - Odev
rozjebať -
rozjebať sa -
rozjebnúť -
rozjebnúť sa -
rozmrdať -
rozosrať sa -
rozprdieť sa -
rozpustilec - o zlých
roztrtkať -
sadlakurka - Hlúposť, nevedomosť
šafáriť - pejor.
sajha - o ženách
šalabachter - Hlúposť, nevedomosť
šalabacter - Hlúposť, nevedomosť
šaľuga - Hlúposť, nevedomosť
šarbal - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
šarlatán - pejor.
šašo - Šibalstvo
sebevoľník - o zlých
šemenda - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
šestákový - pejor.
šibanec - o zlých
šibenec - Šibalstvo
škero - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
šklban - Odev
skokotený -
škrabňa - O starých ženách
škrapúň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
škrata - Tvár, oči
skrieň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
škrvačník - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
skučko - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
skuhroš - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
škulibander - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
škuliperda - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
skupáň - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
skurvený -
skurviť -
skurviť sa -
skydoň - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
skývražník - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
slabúch - Strach, bázeň
šľampa - o ženách
slepáň - Zmysly
slopať - hrub.
šmajták - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
somár - Hlúposť, nevedomosť
sopľavý - pejor.
sopliak - o chalanoch
špata - Tvár, oči
špiniť - pejor.
sprosták - Hlúposť, nevedomosť
sprotina - Hlúposť, nevedomosť
sráč -
sračka -
sraľo -
sranec -
sranina -
srať - nedok. hrub.
srať sa -
srdoš - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
srdúch - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
šťanec -
šťanka -
stariga - O starých ženách
starigáň - pejor.
šťať - nedok. hrub.
štebota - Mnohovravnosť, krkľúnstvo
štetka - hrub.
stonoha - Šibalstvo
strachopúd - Strach, bázeň
strapák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
strapáň - Vlasy, fúzy, brada
straško - Strach, bázeň
strebať - pejor.
striga - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
strigôň - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
suka - o ženách
šumichrast - Strach, bázeň
šust - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
švandra - o ženách
svätúšik - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
svätuškár - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
svetár - o zlých
svévolník - o zlých
švíbalka - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
sviňa - pren. hrub.
svindžúr - o zlých
sviniar - hrub.
sviniť - nedok. hrub.
sviňúch - o zlých
svojhlavec - Svojhlavosť, nedôvera
ťalagra - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
talhaj - o zlých
ťapa - pejor.
taranda - Hlúposť, nevedomosť
ťarbák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
teliar - Hlúposť, nevedomosť
telpis - Hlúposť, nevedomosť
tlčibabka - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
traktát - pejor.
trhan - Odev
trkvas - Hlúposť, nevedomosť
trokša - o ženách
trpák - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
trt -
trtkať -
trtnúť -
trubiroh - Hlúposť, nevedomosť
trulant - Hlúposť, nevedomosť
truľo - Hlúposť, nevedomosť
trupák - Hlúposť, nevedomosť
trupavec - Hlúposť, nevedomosť
tunelár - pejor.
tunelovať - pejor.
ťuťmák - Hlúposť, nevedomosť
tvrdopsyk - Svojhlavosť, nedôvera
udrbať -
udrbnúť -
ujebať -
ujebať si -
ujebávať sa -
ujebnúť -
úlisník - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
umdrdnúť -
umrdať -
uprdnúť si -
usierať si -
usrať si -
utrtkať -
vábec - Falošnosť, ľstvivosť, pokrytectvo, klamstvo
vjebať -
vjebávať -
vjebnúť -
vjebnúť sa -
vozdra -
vozgrivec - Čistota, nečistotnosť
vŕzgať - pejor.
všivavý - pejor.
vybľakovať - pejor.
vydrnkať -
vyfajčiť -
vygrcať -
vygrcať sa -
výgrcok -
vyhoniť -
vyjebanec -
vyjebaný -
vyjebať -
vyjebať sa -
vyjebnúť -
výjebok -
vykokotený -
vymrdať -
vymrdnúť -
vypičený -
vypičiť -
vypičovať -
vyprdieť -
vyprdnúť sa -
vysraný -
vysrať -
vysrať sa - dok. hrub.
vyšťať -
vyšťať sa -
vyvrheľ - o zlých
xantipa - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
zadrhnúť sa - pren. hrub.
zajebákovaný -
zajebanec -
zajebať -
zajebať si -
zajebávať -
zajebávať sa -
zajebnúť -
zamrdať -
zantúch - Svojhlavosť, nedôvera
zasran -
zasrať -
zasrať sa -
zašťan - Strach, bázeň
zasviniť - dok. hrub.
zatrtkať -
zatvrdilec - Svojhlavosť, nedôvera
zázrivec - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
zberba - o zlých
zdochliak - o zlých
zdochlina - o zlých
zduteľ - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
zgegnúť - dok. hrub.
žgrliak - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
žgrľo - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
žgrľoš - Skúposť, lakomstvo, úžerníctvo
zhovädiť - dok. hrub.
zjeb -
zjebať -
zjebať sa -
zjebnúť -
zleza - o zlých
zlezeň - o zlých
zlostnica - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
zlostník - Popudlivosť, hnevlivosť, mrzutosť
zmrd -
zmrdať -
zmrzliak - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
žobrač - pejor.
žobrota - pejor.
zogan - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
žogan - Zanedbaný zovňajšok, spustnutosť
žoldnier - pejor.
žráč - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
žrút - Pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok
zruta - Tučnosta; vysoký, mohutný vzrast
zubačka - Zvada, urážka, pichľavé reči
zvetrelec - Hlúposť, nevedomosť

TOP Nadávky podľa Google

 1. prd
 2. hovno
 3. sviňa
 4. kurva
 5. riť
 6. hlupák
 7. bastard
 8. prdel
 9. kokot
 10. štetka
 11. šašo
 12. suka
 13. prešťať
 14. čudo
 15. piča
 16. hajzel
 17. grc
 18. fas
 19. potvora
 20. beštia
 21. somár
 22. trt
 23. jeb
 24. srať sa
 25. krpec
 26. puča
 27. srať
 28. primitív
 29. chuj
 30. sračka
Zdroje: Zdroje: Krátky slovník slovenského jazyka; Slovník súčasnej slovenčiny; A.P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia; Najkratší slovník slovenského jazyka. Niečo tu chýba? Napíšte mi!
© Tomáš Ulej 1987-2015. Viac o projekte.