Čo je cieľom projektu Ľudo Slovenský?

Ľudo Slovenský je digitalizovanou zbierkou ľudovej slovesnosti - cieľom projektu je zdigitalizovať a širokej verejnosti sprístupniť ľudovú slovesnosť (príslovia, porekadlá, piesne, rozprávky ap.) ako aj ďalšie informácie a dáta o živote ľudí, ktorí žili na území Slovenska.

Ľudo Slovenský združuje komunitu dobrovoľníkov, ktorí chcú tomuto cieľu pomôcť. (Páči sa ti, čo robíme? Pridaj sa k nám!).

Zakladateľom projektu je aforista a novinár Tomáš Ulej a je pokračovaním jeho projektu Zlatý fond denníka SME, v ktorom sa podarilo na internet dostať najvýznamnejšie diela slovenskej literatúry.

Odbornou garantkou projektu je Mgr. Jana Ambrózová, PhD. z Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Čo znamená názov?

Čo ak by každá pieseň, každá rozprávka, každé príslovie, ktoré zvykneme označovať ako „ľudové“ mali predsa len jedného spoločného konkrétneho autora? Bol by to najvšestrannejší a najplodnejší umelec v dejinách Slovenska! Nikto taký, samozrejme, neexistuje, ale my sme si ho vymysleli.

Volá sa Ľudo Slovenský (predstavujeme si ho ako na fotografii Karola Plicku nižšie), vytvoril stovky tisíc umeleckých diel. Tento web je o ňom a o tomto jeho diele.

Kto vás platí?

Ľudo je neziskový projekt, platí nás potešenie robiť niečo, čo považujeme za užitočné. Máme však sponzorov a priateľov, ktorí nám pomáhajú vykrývať náklady spojené s prevádzkou, potešiť dobrovoľníkov drobnými darmi a výhodami (ich zoznam nájdete dole v pätičke tejto stránky).

V budúcnosti sa plánujeme uchádzať o granty alebo umožniť podporovať nás aj finančne (napríklad kúpu trička s nápisom „Ty Ogrgeľ!“:) - v takom prípade zverejníme okrem zoznamu darcov aj to, na čo sme ich použili.

Chcete nám napísať alebo sa nás niečo opýtať?

Ozvite sa nám na e-maile ludo@ludoslovensky.sk.

Povedali o projekte Ľudo Slovenský

„Celý život čerpám v svojej tvorbe z bohatstva nášho národa, z jeho hudby tancov a celkovo národnej tradície. Ak sa aj vďaka projektu Ľudo Slovenský tieto poklady podarí uchovať, spracovať a sprístupniť modernou formou, bude to veľkým prínosom pre celé ďalšie generácie umelcov.“

Ján Ďurovčík, choreograf, tanečník a režisér

„Ako bývalý člen folklórneho súboru Trenčan a súčasný kontraprimáš skutočne autentického telesa Hore Belu voda beží považujem snahu zdigitalizovať slovenskú tradičnú hudbu za úctyhodnú. V minulosti pre slovenskú hudbu urobil zásadnú prácu maďarský skladateľ Béla Bartók, samozrejme, mali sme aj domácich velikánov ako Svetozár Stračina, v Trenčíne Milana Majtása či Jožka Guldána, veľa robia chalani z Muzičky a isto existuje veľa ďalších nadšencov. Teraz sa kruh uzatvára a prispieť môže každý. Mimoriadne motivujúce je meno autora projektu, neviem si predstaviť nikoho, kto by sa na to hodil viac ako Tomáš Ulej. Do toho a na zdravie.“

Michal Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda

„Je chvályhodné, že taký projekt digitalizácie vznikol v zmysle sprístupnenia starších klasických fondov už knižne zverejnených, ktoré sú ale neprístupné v takom rozsahu ako by to bolo želateľné. Okrem toho, že digitalizačný projekt sa obracia aj na širšiu verejnosť a záujemcov o spoluprácu pri sprístupnení ľudovej kultúry a o nové zberateľské výsledky. Je to o to naliehavejšie, že doposiaľ najväčšie fondy slovenských ľudových piesní, ako z 19. storočia a najmä do polovice 20. storočia sú neprístupné.“

Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc., etnomuzikológ

„Tento výnimočný projekt presahuje folklórne hranice. Jeho jedinečnosť spočíva v jeho obsahu - v melódiách, ktoré v nás žijú po stáročia a dedia sa z generácie na generáciu. Práve ľudová pieseň je inšpiračným zdrojom hudobných skladateľov aj v klasickej hudbe. Dáva ich tvorbe punc originality a vtláča im do tvorby pečať národných skladateľov. Práve pomocou tohoto projektu majú konečne aj všetci mladí profesionálni tvorcovia a interpreti možnosť využiť pre nich doteraz nepoznané melódie, vymaniť sa z kruhu starých známych zabehnutých "obohraných platní" a načerpať inšpiráciu pre svoju tvorbu. Ľudová pieseň patrí ľudu, je jedinečná a originálna tak, ako tento projekt.“

Andrej Baran, hudobný pedagóg, profesionálny huslista, Mucha Quartet

„Skvelý príklad súčinnosti občianskej platformy s odborným pracoviskom a zároveň výborná idea ako nakladať s kultúrnym dedičstvom národa. Stretáva sa tu odbornosť s princípom spolupráce s verejnosťou; a práve možnosť spoluvytvárať, spolupodieľať sa vnímam ako najsilnejší moment Ľuda Slovenského. Nič lepšie Slovenské spevy postretnúť nemohlo.“

Mgr. Peter Obuch, PhD. , etnomuzikológ, člen world music kapely Banda a ľudovej hudby Muzička z Bratislavy

„Osobne sa rád zapojím do projektu „ľudovej“ digitalizácie Slovenských spevov. Ako pedagóg, aktívny muzikant a tak trošku výskumník, som čerpal z ich „analógovej“ verzie, preto ma teší, že sa tento náš kultúrny poklad stane formou dostupnejší a indexáciou obsahu prehľadnejší. Po skúsenostiach s tvorbou lokálnej digitálnej zbierky „TerchovskaMuzika.sk“ oceňujem, že do takto rozsiahlej aktivity je zapojená komunita. Prajem si, aby sa Slovenské spevy vrátili späť medzi ľudí a tento projekt je toho silným nástrojom.“

Vladimír Moravčík, zakladateľ školy Akadémia muzika

„Som nesmierne rada, že vzniká projekt, ktorý nám všetkým uľahčí prácu, nielen pri hľadaní, ale i pri triedení či rozbore ľudových piesní vybranej lokality. Nemenej cenné budú sprístupnené informácie z ekológie piesní, teda informácie o tom, kde piesne vznikli, kedy, alebo pri akej príležitosti ich ľudia spievali. Tieto údaje sú pri prenášaní piesní na scénu nemierne cenné. “

Andrea Jágerová, pedagogička, etnografka, vedúca Ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena

„S najväčšou pravdepodobnosťou sme (budeme) svedkami prelomového impulzu popularizácie ľudovej piesne. Nápad, tak jednoduchým spôsobom napĺňať databázu ľudových piesní, je hodný výnimočného zreteľa. Mnohí si možno teraz neuvedomujeme širokú a hlavne otvorenú popularizáciu folklóru, ktorú v sebe nesie tento úmysel, ale som presvedčený o tom, že pridaná hodonota vzniknutá naplnením archívu/databázy ľudových piesní a ich následné voľné šírenie medzi široké masy obyvateľstva (nielen folklóristov), prinesie tomuto národu nevyčísliteľnú hodnotu bohatstva tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Tvorcom tohto projektu držím palce a bude pre mňa cťou, spoznať ich aj osobne. Pretože, páni a dámy títo ľudia píšu históriu.“

Peter Kocák, umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan a DFS Cifroško

Manifest Ľuda

Prečo

 1. lebo veríme, že v ľudovej tvorbe našich predkov sa skrýva umelecká hodnota, ktorú je cenné odhaľovať
 2. lebo si myslíme, že všetko významné, čo niekedy ľudia vytvorili, by malo byť uchované a sprístupnené. Sme prvá generácia, ktorá má technické možnosti toto dosiahnuť a tak je to aj naša povinnosť
 3. lebo veríme, že medzi riadkami toho, kým sme boli, sa skrýva to, kým sme a že to určuje východiská pre to, kým by sme raz mohli byť.

Ľudo Slovenský je

 • Janko Hraško, Jozef Mak, Jára Cimrman, John Doe - anonymný autor bez mena, ktorý vytvoril podstatu našej ľudovej kultúry
 • kompletné dielo ľudí, ktorí žili na tomto území, kultúrne dedičstvo, náš jazyk, zvyky, kultúra - v dobrom aj v zlom
 • je všetko, čo vzniklo len preto, že existujeme a že naši predkovia existovali
 • je to poklad poznania nás samych a preto by sme ho mali chrániť

Čo Ľudo Slovenský nie je

 • Ľudo sa neviaže na žiadne politické hnutie, smer, ani ideológiu. Nestotožňuje sa s tými, ktorí sa snažia kultúrne dedičstvo zneužiť na to, aby v ľuďom plodili nenávisť voči iným.

 • Žiaden jazyk ani kultúra nie sú hodnotnejšie ako iné jazyky a kultúry a Ľudo to vie

 • Ľudo nestavia mohyly a podstavce, neglorifikuje, neprikrášľuje, nevyvyšuje sa nad ostatných

 • Cieľom Ľuda nie je vrátiť históriu, nostalgicky sa obzerať vzad, ale naopak poznaním nás a našich koreňov lepšie spoznať kto sme a kam smerujeme.