Ak pánboh dopustí, aj motyka spustí. – Ak pánboh dopustí, aj motyka strelí. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Stane sa aj pravde nepodobné. Z. – Maď. znenie: Ha Isten akarja, kapanyél is elsül. (Ak pánboh chce, aj porisko vystrelí.) – Nem. znenie: Wenn Gottes Wille ist, geht auch ein Harkenstiel los. (Ak je božia vola, aj porisko z motyky vystrelí.)