Prví bývajú poslední a poslední prví. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Porov. bibl. výrok evanj. Matúša 20, 16.