Ustatej kobyle aj chvost je ťažký. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Čelakovský, Múdrosloví, 1852, s. 131.
  2. Maď. znenie: Fárad lónak farka is nehéz. (Ustatému koňovi aj chvost je ťažký.)