Nechýba mu nič, iba lastovičie mlieko. – Nechýba mu nič, iba vtáčie mlieko. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Č. 615. Adalb. Ptak 2.
  2. Maď. znenie: Az egy madártején kivül mindene van. (Všetko má okrem vtáčieho mlieka.)