Pri studenej kuchyni horúca láska chladne. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Nem. variant: Kommt das Elend ins Haus, fliegt die Liebe zum Fenster hinaus. (Keď vojde bieda do domu, láska oblokom vyletí.) – Lat. variant: Sine Baccho et Cerere Venus friget. (Bez Baccha a Cerery Venuša zmrzne.) Bacchus – boh vína. Ceres – bohyňa úrodnosti v rímskej mytológii.