Celá zbierka prísloví a porekadiel po kapitolách

Totok je celá zbierka prísloví i porekadiel, ako ju Adolf Peter Záturecký, Ľudo najšikovnejší, v 19. storočí pozbieral. Je to celá múdrosť Ľuda Slovenského za tisíce rokov pozbieraná. Nože sa v nej, Ľudo internetový, pohrab a nájdi, čo zvečnenia zasluhuje.