Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Barbora Brndiarová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:2/4 I:linebreak $ K:D V:1 V:1 "\^Moderato"\ G A B c | d3 c | B2 G2 | d c B A | G2 B2 | !fermata!A2 z2 |$ G A B c | d- d2 c | %8 w: Ja som ba- ča|veľ- mi|sta- rý|ne- do- ži- jem|do ja-|ri|ne- bu- dú mi|ku- kuč- ky| B2 G2 | d c B A | B2 A2 | !fermata!G2 z2 |:$"\^Chór"\ =c2 c c | =c c c2 | d3 z | d2 =c _B | %16 w: ku- kať|na tom mo- jom|ko- šia-|ri.|Hej dži- ny|dži- ny dži-|ny|hej dži- ny| =c _B A2 | G3 z :| %18 w: dži- ny dži-|ny.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Ja som bača veľmi starý,
nedožijem
do jari,
nebudú mi
kukučky kukať
na tom mojom
košiari.
Hej, džiny,
džiny, džiny,
hej, džiny,
džiny, džiny;
hej, džiny,
džiny, džiny,
hej, džiny,
džiny, džiny.
2Ani kukuk, ani sova,
ani sojka klebetná,

nebude ma viac prebúdzať

lastovička štebetná.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
3Ja som bača veľmi chorý,
nespôsobný do hory;

nevládzem už po vŕškoch chodiť,

ani ovečky dojiť.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

4Ktože vás už, ovce moje,
poženie na tie hole,

bude s vami k studničkám chodiť

a do chládku vás vodiť?

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
5Kto zachráni vás od škody,
keď prídu zlé nehody;

kto vás bude od vlkov brániť,

kto jehniatka vám chrániť?

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
6Už ťa nechám, dobré bydlo,
už odložím cedidlo;

zložím baltu i sekanec,

smrť ma vedie na tanec!

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

7Stíchli spevy po lučinách,
smutno, ticho v dolinách;

stíchli gajdy i fujary,

nežije bača starý.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

Poznámky:
  1. Poznámka: Niekde sa spieva v mol tónine s malou terciou; inde pri tom berú i veľkú (zväčšenú) kvartu.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Cz. 26, Sb. MS I (28) 70, Letopis MS 1873 zv. 2 (27)
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 176
Identifikátor: I 70
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová Tempo: Moderato

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 30.11.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<