Anička, dušička, kde si bola

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Barbora Brndiarová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Ab V:1 V:1 F2 F F | F2 F F | A G F2 | E2 z2 | c2 c c |$ c2 c e | d c B2 | A2 z2 |: !marcato!c2 B A | %9 w: A- nič- ka|du- šič- ka|kde si bo-|la|keď si si|čiž- mič- ky|za- ro- si-|la?|Bo- la som| !marcato!B2 A G |$ !marcato!A2 G F | !marcato!G2 =E C | C =D =E F | A A G2 | F2 z2 :| %15 w: v~há- jič- ku|ža- la som|trá- vič- ku|du- ša mo- ja|du- ša mo-|ja.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Anička, dušička, kde si bola,
keď si si
čižmičky zarosila?
Bola som
v hájičku,
žala som
trávičku,
duša moja,
duša moja;
bola som
v hájičku,
žala som
trávičku,
duša moja,
duša moja.
2A ja som po tri dni trávu kosil,
ešte som si čižmy nezarosil.

A ja som hrabala,

teba som čakala,

duša moja, duša moja.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Anička, dušička, kde si bola
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 171.
Identifikátor: I 65
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová Tempo: Largo

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 23.11.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde bola zozbieraná: Nitra

<