Cicha voda brehy myje, to pravda

Zozbieral(a): K. Szereday (1880) ● Zdigitalizovali: Janka Štefanová a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.59cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Ab V:1 V:1 "\^Lento doloroso (Moderato)"\ F F c c | d c B A | =B2 c2 | !fermata!F4 :: B A G F |$ =E F G A | %6 w: Ci- cha vo- da|bre- hy my- je|to prav-|da|po- ba- nu- ješ|mi- la mo- ja| w: už mne mo- ja|mi- la ľu- bic|ne- ža-|da;||| B2 d2 | !fermata!c4 | B A G F | C =E G c | F F !fermata!F2 :| %11 w: až vte-|dy|ked ja pujdu *|druhej * mi- lej|v~o- hle- dy.| w: |||||
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Cicha voda brehy myje, to pravda,
už mne moja
mila ľubic nežada;
pobanuješ,
mila moja, až vtedy,
ked ja pujdu
druhej milej v ohledy;
pobanuješ,
mila moja, až vtedy,
ked ja pujdu
druhej milej v ohledy.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom d1.
  2. V 1. vyd. začína nápev notou e1; prvá repetícia je rozpísaná.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Cicha voda brehy myje, to pravda
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 498
Identifikátor: I 516
Zberateľ: K. Szereday
Digitalizátor(ka): Janka Štefanová a Tomáš Ulej

Tempo: Lento doloroso Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 04.04.2018
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Šarišsko-zemplínska

<