Ej, Janičku, jaky ty

Zozbieral(a): K. Szereday (1880) ● Zdigitalizovali: Štefan Szabó a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allegretto (Andante)"\ d d d d | c B !fermata!d2 | c B !fermata!d2 | c c c (_B/A/) |$ %4 w: Ej Ja- nič- ku|ja- ky ty|ja- ky ty|maš ty pir- ko *| G A !fermata!d2 | A (A/^G/) !fermata!A2 | c3/2 _B/ A G | A =B !fermata!c2 |$ =F2 F !fermata!F | %9 w: z~ro- ky- ty|z~ro ky * ty|ke- by ja ce|ľu- bi- la|ľu- bu- la| G A _B A | G ^F !fermata!G2 | D2 D !fermata!D |] %12 w: kraj- še bym ci|ku- pi- la|ku- pi- la.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Ej, Janičku, jaky ty, jaky ty,
maš ty pirko
z rokyty, z rokyty,
keby ja ce
ľubila, ľubila,
krajše bym ci
kupila, kupila.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a2.
  2. V 1. vyd. začína nápev notou e2.
  3. Z komplexného rukopisného príspevku K. Szeredaya - zo všetkých nasledujúcich piesní tohto prispievateľa včítane tejto - bola pri spracuvaní k dispozícii v origináli iba notová časť s prvou - predloženou - slohou piesní. A len v odpise pisateľa P. M. (Peter Makovický ?) podstatný diel textovej časti s kompletnými textami piesní, mimo piesní obradných a príležitostných, texty ktorých - azda i sprievodné - zdá sa boli zapísané osve.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Ej, Janičku, jaky ty
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 496-497
Identifikátor: I 513
Zberateľ: K. Szereday
Digitalizátor(ka): Štefan Szabó a Tomáš Ulej

Tempo: Allegretto Andante
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.04.2018
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Šarišsko-zemplínska

<