Pred mostom, za mostom jedna mala dve

Zozbieral(a): P. Makovický a spol. (1880) ● Zdigitalizovali: Štefan Szabó a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 G G A2 | d d c2 | B c B A | G2 z2 | G G A2 |$ d d c2 | B c B A | G2 z2 | d d d d | %9 w: Pred mos- tom|za mos- tom|jed- na ma- la|dve|ru- žič- ky|čer- ve- nie|jed- nu da- la|mne;|a keď mi ju| d d !fermata!d2 |$ c c d d | c B G2 | G G A2 | d d c2 | B c B A | G2 z2 |] %16 w: ma- la dat|za- ča- la sa|vy- mlú- vat|že ne- má|že ne- dá|že by bo- lo|zle.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Pred mostom, za mostom jedna mala dve,
ružičky
červenie, jednu dala mne;
a keď mi ju
mala dat,
začala sa
vymlúvat,
že nemá,
že nedá, že by bolo zle.
2Anička, dušička, čos' taká bledá,
ved si ty bývala zavždy červená?

Líčka ty máš zblädnutie

a očièky vpadnutie,

Anička, dušička, kto k tebe chodi?
3Akože ti poviem, keď si to ty ten,
či si k nám chodieval každý boží den.

Počkaj príde promena,

zavezie nás do Brna;

počkaj ty, duša má, čo bude s namá!

4Sedela Anička v zelenom háji,
videla milieho sediet na kraji.

Kde si sa tu, milý, vzal

čos' ma verne miloval,

a teraz, a teraz v žiali zanechal?
5Ved som ta zanechal pre ludskie reči,
čo mi povedali dve sivie oči.

Moj koníček sa laká,

bude vojna veliká,

ach, bože, prebože, vojna veliká.
6Alebo: Moj koníček sa trasie,
že ma na smrt ponesie,

likavskie dievčatá, pomodlite sa.

7Už sme sa modlili Otčenáš, Zdravas,
aby nám pustili Janíčka zaraz:

ešte sa pomodlíme

Verím v boha i Zdravas,

aby nám pustili Janíčka zaraz.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a1.
  2. V 1. vyd. je uverejnený len druhý text; prvý je vynechaný. Druhá časť nápevu od 9. taktu je v repetícii.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Pred mostom, za mostom jedna mala dve
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 495-496
Identifikátor: I 512
Zberateľ: P. Makovický a spol.
Digitalizátor(ka): Štefan Szabó a Tomáš Ulej

Tempo: (Bez uvedenia tempa)
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.04.2018
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: dol. Liptov

Kde bola zozbieraná: Likavka

<