Bože môj, otče môj, jak je ten svet zmotaný

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Štefan Szabó a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/16 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Andante"\ G2 G2 G4 | F2 F2 F4 | D2 =E2 F2 D2 | G4 A4 | D4 z4 |:$ B3 c d d3 | e3 d c B3 | %7 w: Bo- že môj|ot- če môj|jak je ten svet|zmo- ta-|ný!|Čo vy- sto- jí|čo vy- sto- jí| B2 A2 G4 | G4 ^F4 | G4 z4 :| %10 w: chu- dob- ný|pod- da-|ný!|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Bože môj, otče môj,
jak je ten svet
zmotaný!
Čo vystojí,
čo vystojí
chudobný
poddaný!
2Každý ho sužuje,
platu nepovyšuje;

veď sa nazdá, že na veky

panuje, panuje.
3Vy, páni zemani,
my sme vaši poddaní;

my budeme v čiernej zemi

zrovnaní, zrovnaní.

4Jak sedliak, tak i pán -
musia všetci umriti;

musia všetci v čiernej zemi

uhniti, uhniti.
5Pánovia, pánovia
za čo my vám robíme,

či to len za tú zem čiernu

čo po nej chodíme?!
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<