Oženil by sa, bože moj

Zozbieral(a): P. Makovický a spol. (1880) ● Zdigitalizovali: Štefan Szabó a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:C V:1 V:1 "\^Allegretto"\ c c/ B/ | c d | c/ B/ c | c c/ B/ | A B | A/ G/ F |$ c c/ B/ | A B | A/ G/ F | %9 w: O- že- nil|by sa|bo- že moj|vzal by si|diev- ča|zo dvo- ra|čo ne- má|ot- ca|ma- te- ra| c c/ B/ | A B | A/ G/ F |] %12 w: a- ni v~Li|kav- ke|fra- je- ra.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Oženil by sa, bože moj,
vzal by si
dievča zo dvora,
čo nemá
otca, matera,
ani v Li
kavke frajera.
2Oženil by sa, ale nie,
mám ja frajerky chudobné.

Chudobnú mám vziať, radšej nič,

mal by som biedy ešte víc.
3Počkajže ma len ty, dievča,
mám ti čosi hovoriti,

nechcelos' mi včera večer,

včera večer otvoriti.

4Ej ani dverí, ani vrát,
ej ani so mnou zhovárat,

ej no len počkaj ty dievča,

ej ved ti ja to nahradím.

Poznámky:
  1. V 1. vyd. sú v nápeve uvedené prvé tri takty dvakrát za sebou s rovnakým textom - sú pridané - a posledný verš 2. slohy textu je v repetičných znamienkach.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Oženil by sa, bože moj
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 494
Identifikátor: I 510
Zberateľ: P. Makovický a spol.
Digitalizátor(ka): Štefan Szabó a Tomáš Ulej

Tempo: Allegro
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.04.2018
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde bola zozbieraná: dol. Liptov a Orava

<