Kopala studienku, pozerala do nej

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm %%bstemdown 1 L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Andante"\ G A B2 | B2 B B | A B c B | A2 G2 | B c d2 |$ d2 d d | c d e d | c2 B2 |: d d d2 | %9 w: Ko- pa- la|stu- dien- ku|po- ze- ra- la|do nej|ko- pa- la|stu- dien- ku|po- ze- ra- la|do nej;|či je tak| c2 c c |$ c d c2 | B2 B B | A B c B | A2 G2 :| %14 w: hl- bo- ká|a- ko je|ši- ro- ká|sko- či- la by|do nej.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Kopala studienku, pozerala do nej,
kopala
studienku, pozerala do nej;
či je tak
hlboká, ako je široká,
skočila by
do nej,
či je tak
hlboká, ako je široká,
skočila by
do nej.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<