Cez zelenú lúčku voda tečie

Zozbieral(a): J. Horvát (1880) ● Zdigitalizovali: Jana Ambrózová a Tomáš Ulej (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Moderato"\ E F G B | A2 G2 | F E F2 | E2 z2 | G A B d |$ c2 B2 | A G A2 | G2 z2 | G A B B | %9 w: Cez ze- le- nú|lúč- ku|vo- da te-|čie|čo mi mo- ja|že- na|do- ma re-|čie?|Čo- že by mi| c2 B2 | A G A2 |$ B2 z2 | A G F E | A2 G2 | F E F2 | E2 z2 |] %16 w: riek- la|kor- he- ľo-|vi|že som ja jej|pre- pil|šty- ri vo-|ly.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Cez zelenú lúčku voda tečie,
čo mi moja
žena doma rečie?
Čože by mi
riekla, korheľovi,
že som ja jej
prepil štyri voly.
2Štyri voly, štyri, a dva kone,
a to všetko
na truc mojej žene;
štyri voly,
štyri, a dva žrebce,
priam by jej to
bolo na dva čepce.
3Cez zelenú lúčku voda tečie,
čože mi môj
otec doma rečie?
Čože by mi
riekol, korheľovi,
keď som ja mu
prepil kone, voly.

4Povie mi, že ma dá do Trnavy,
azda sa syn
jeho tam napraví;
nenapraví
sa on len v Záturčí,
keď ho hlad a
žížeň dobre zmučí.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom g1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Cez zelenú lúčku voda tečie
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 135
Identifikátor: I 12
Zberateľ: J. Horvát
Digitalizátor(ka): Jana Ambrózová a Tomáš Ulej

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 07.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<