Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Jana Ambrózová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:3/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Andante"\!p! F3 B A B2 | c2 B4 |!<(! c3 =B c d!<)! | e2 c4 |:$[K:Bb]!mf!!>(! e3 d c B!>)! | %5 w: Lás- ka bo- že|lás- ka|kde ťa ľu- dia|be- rú|na ho- re ne-| G2 F4 |!p! F3 B A B | c2 B4 :| %8 w: ras- tieš|v~po- li ťa ne-|se- jú!|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Láska, bože, láska,
kde ťa ľudia
berú,
na hore ne
rastieš,
v poli ťa ne
sejú!
na hore ne
rastieš,
v poli ťa ne
sejú!
2Ľúbosti, ľúbosti,
mala som ťa dosti,

ale už ťa nemám

ani medzi prsty.
3Aby sa tá láska
na brali rodila,

nejedna panenka

hlavu by zlomila.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 132-133
Identifikátor: I 8
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Jana Ambrózová Tempo: Andante

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 12.10.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<