Stará baba zlá, troje deti má

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1881) ● Zdigitalizovali: Adriana Vargová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allo."\ G A B A | G2 z2 | G A B A | G2 z2 | B B c c |$ B B A2 | B B c c | B B A2 | B A B c | %9 w: Sta- rá ba- ba|zlá|tro- je de- tí|má|jed- no cho- dí|do ško- ly|dru- hé ši- je|bač- ko- ry|tre- tie se- dí| d c B A |$ B A B c | d c B A | G A B A | G2 z2 | G A B A | G2 z2 |] %16 w: na ka- men- ci|dr- ží gaj- dy|na re- men- ci|tak sa pek- ne|hrá|tra- ra- ra- ra-|rá.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Stará baba zlá, troje detí má,
jedno chodí
do školy,
druhé šije
bačkory,
tretie sedí
na kamenci,
drží gajdy
na remenci,
tak si pekne
hrá, tra-ra-ra-ra-rá.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Stará baba zlá, troje deti má
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 366
Identifikátor: I 339
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Adriana Vargová a Ivana Černecká

Tempo: Allo.
Dátum zozbierania: 1881
Dátum digitalizácie: 02.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<