Bodaj by vás, vy mládenci čerti vzali

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Barbora Brndiarová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Allegretto"\!p! D F F F | D F F F | !>!d2 !>!c2 | !>!B2 !>!A2 | E G G G |$ E G G G | !>!B2 !>!A2 | %7 w: Bo- daj by vás|vy mlá- den- ci|čer- ti|vza- li|keď ste vy mňa|na ten ta- nec|ne- po-| !>!G2 !>!F2 |:!p! D F F F | F F F F |$ E G G G | G G G G |!mf! !>!e2 !>!d2 | !>!c2 !>!B2 | %14 w: zva- li;|ja by bo- la|tan- co- va- la|aj na cim- bal|nie- čo da- la|a vás|všet- kých| A G A2 | B2 z2 :| %16 w: po- boz- ka-|la.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali,
keď ste vy mňa
na ten tanec nepozvali;
ja by bola
tancovala,
aj na cimbal
niečo dala
a vás
všetkých pobozkala;
ja by bola
tancovala,
aj na cimbal
niečo dala
a vás
všetkých pobozkala.
2Čo sa mamka tejto noci natrápila,
aby sa vám len nejako zavďačila;

spiekla múky za tri korci

pre vás, chlapci, na koláče,

len aby som tancovala.
3Už je ameň, už je koniec, milí chlapci,
keď je už raz, keď je už raz po tom tanci;

keď sa nový tanec strhne,

pamätajte, chlapci, na mne,

trebars bude po polnoci.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Bodaj by vás, vy mládenci čerti vzali
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 131
Identifikátor: I 6
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová Tempo: Allegretto

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 12.10.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<