Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásta hodina

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:3/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 G F E2 E2 | B B A2 B2 | G F E2 E2 | B B A2 B2 |:$ G F E2 E2 | e3/2 e/ B4 | A c B2 F2 | %7 w: Je- den dva tri|šty- ri päť šesť|se- dem o- sem|de- väť de- sať|je- de- nás- ta|ho- di- na|ne- boj sa ma| G3/2 F/ E4 :| %8 w: má mi- lá!|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť,
sedem, osem,
deväť, desať,
jedenásta
hodina,
neboj sa ma,
má milá,
jedenásta
hodina,
neboj sa ma,
má milá!
2Keby sa ja teba bála,
nikda by sa nevydala,

ale sa ťa nebojím,

smelo ti ja hovorím.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásta hodina
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 277
Identifikátor: I 212
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Ivana Černecká a Juraj Chlpík

Tempo: (Bez uvedenia tempa)
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 05.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<