Kačička divoká letela z vysoka

Zozbieral(a): Dr. Em. Hermann (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^(Moderato)"\ d2 c d | G G G2 | d2 c d | G G G2 |$ B A B c | B A B c | B2 B A | G A G2 |] %8 w: Ka- čič- ka|di- vo- ká|le- te- la|z~vy- so- ka|pri- le- te- la|k~o- rá- čo- vi:|or- te- že|zhl- bo- ka.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Kačička divoká
letela
z vysoka,
priletela
k oráčovi:
orteže
zhlboka.
2Orteže zhlboka,
neďaleko plota,

ide moja najmilejšia,

pekná čiernooká.
3A to tak, a to tak,
ako na hore vták;

keď sa dvaja zamilujú,

musia sa nahať tak.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom e2.
  2. V 1. vyd. je označené opakovanie 4.- 8. taktu repetíciou.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Kačička divoká letela z vysoka
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 244
Identifikátor: I 166
Zberateľ: Dr. Em. Hermann
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 26.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

Kde bola zozbieraná: Slatina

<