Kohútik jarabý, ej, nechoď do zahrady

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:F V:1 V:1 "\^Andantino"\ G ^F G A | (BA) G2 | d2 d d | A2 d2 | c3 G |$ c c c c | (BA) G2 | d2 d d | ^c2 B2 | %9 w: Ko- hú- tik ja-|ra- * bý|ej ne- choď|do za-|hra- dy|po- pa- preš la-|li- * ju|ej ve- ru|ťa za-| A3 A | z4 |] %11 w: bi- jú.||
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Kohútik jarabý,
ej, nechoď
do zahrady,
popapreš la
liju,
ej, veru
ťa zabijú.
2Keď ma i zabijú,
ej, však ma pochovajú

do kostola toho,

ej, kde panny sedajú.
3Podľa tej stolice,
ej, kde leží tisíce

panen i mládencov,

ej, rozkošných šuhajcov.

4Ta ma, bože, ta ma,
ej, to je moja sláva,

kde je mnoho panien,

ej, až na veky ameň.
5A nasejte na mňa,
ej, lalije, šalvije,

kto pôjde popri mne,

ej, každý si odtrhne:
6Tu leží Janíček,
ej, švárny šuhajíček,

čo umrel pre dievča,

ej, pre švárno frajerča.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Kohútik jarabý, ej, nechoď do zahrady
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 234
Identifikátor: I 150
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Andantino
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 23.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

<