Po valasky od zeme, kto mi ovce zaženie

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:D V:1 V:1 "\^(Allegro)"\ d A A G | F G A2 | d A A G | F E D2 |:$ D E F G | F E F2 | D E F G | F E D2 :| %8 w: Po va- las- ky|od ze- me|kto mi ov- ce|za- že- nie?|A ja bych ti|bol zah- nal|a- le som sa|vl- ka bál.| w: ||* * ko- zy||||||
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Po valasky od zeme,
kto mi ovcekozy
zaženie?
A ja bych ti
bol zahnal,
ale som sa
vlka bál.
A ja bych ti
bol zahnal,
ale som sa
vlka bál.
2 (Hojže, hojže, bača môj,
tebe kožka a mne loj;

tebe kožka na dudy

a mne lojík pod zuby.
3Hoj cic, koza, kozina,
daj nám syra gazdiná;

ak nám syra nedodáš,

slabých chlapov vychováš.

4Výboh, Výboh, kde si bol,
kde si taký umokol?

Bol som tam za horami,

pásol som tam barany.
5Štyri kozy, piaty cap,
kto vyskočí, bude chlap;

i ja by bol vyskočil,

ale som sa potočil.
6Poza búčky, poza peň,
poďže, bratu, poďže sem;

poza búčky a klady,

tancuj šuhaj zamlady.

7Poza búčky, poza peň,
vyberiem si, ktorú chcem;

vyberiem si devečku,

ako bielu ovečku.
8Vyberiem si za žienku
bystrú, švárnu Slovenku;

vyberiem si Ančicu,

čo vie variť žinčicu.)

Poznámky:
  1. Kollár I,331
  2. Pri tejto piesni sa pri gajdách h a j d u ch u j e, t.j. valaský "odzemok" tancuje.
  3. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom c2.
  4. V 1.vud. začína nápev notou f2
  5. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Such.10: Po walasky od zeme, Cz. 56: Štyri kozy, piaty cap, Rup.1 52, Rup2 50: Po valasky od zeme
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Po valasky od zeme, kto mi ovce zaženie
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 228-229
Identifikátor: I 144
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Allegro
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 22.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

<