Čie sú to kone, koníčky, kone

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allegretto"\ G G/ B/ | d d | d d/ c/ | B A | d/ d B/ |$ d/ d c/ | B A | G z |: c c/ d/ | e e |$ %10 w: Čie sú to|ko- ne|ko- níč- ky|ko- ne|na dvo- re|na dvo- re|na dvo-|re|keď na nich|nik- to| d d/ c/ | B A | d/ d B/ | d/ d c/ | B A | G z :| %16 w: keď na nich|nik- to|ne- o- re|ne- o- re|ne- o-|re?|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Čie sú to kone, koníčky, kone
na dvore,
na dvore, na dvore,
keď na nich
nikto,
keď na nich
nikto
neore,
neore, neore;
keď na nich
nikto,
keď na nich
nikto
neore,
neore, neore?
2Čieže by boli, čieže by boli,
moje sú, [: moje sú, :]

[: čo ma k mej milej :]

ponesú, [: ponesú. :]

Poznámky:
  1. V 2. vydaní bola v texte pod piesňou na konci prvej strofy bodka namiesto otáznika.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Čie sú to kone, koníčky, kone
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 215
Identifikátor: I 125
Zberateľ: Redakcia
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Allegretto
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 17.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Tekovská

<