Medzi horami lipka zelená

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1879) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^(Andantino)"\ B (E/F/) | G F | D2 | G B | A c | B2 |:$ B B/ d/ | c B | A A/ B/ | G E | B (E/F/) | %11 w: Me- dzi _|ho- ra-|mi|lip- ka|ze- le-|ná;|za- bi- li|Jan- ka|Ja- níč- ka|Jan- ka|mes- to _| G F | E2 :| %13 w: je- le-|ňa.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Medzi horami lipka zelená;
zabili
Janka, Janíčka, Janka
mesto
jeleňa,
zabili
Janka, Janíčka, Janka
mesto
jeleňa.
2(Keď ho zabili, zamordovali,
na jeho hrobe, na jeho hrobe,

kríž postavili.
3Ej, krížu, krížu, ukrižovaný:
tu leží Janík, Janíček, Janík

zamordovaný.

4Ta šla Anička plakať Janíčka;
hneď na hrob padla a viac nestala

dobrá dušička.)

Poznámky:
  1. V 1. vydaní je podobne ako v 3. takte aj v 6. a v poslednom takte štvrťová nota a pomlčka.
  2. Texty v zátvorke podľa Kollár I, 21
  3. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom c2.
  4. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Für. 2: Medzi horámi lipka zelená, Cz. 53: Medzi horami, medzi vodami, Cz. 96: Ej, lúčka, lúčka, pekná zelená, Sb. MS II (23) 21: Lúčka zelená, nepokosená
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Medzi horami lipka zelená
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 194
Identifikátor: I 96
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Andantino
Dátum zozbierania: 1879
Dátum digitalizácie: 12.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva:

Kde bola zozbieraná: Zvolenská

<