Stávaj, Hanzo, hore, na baňu volaju

Zozbieral(a): J. Slujka (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:4/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Voľno Andante "\ G2 G2 G D G B | A2 A2 A D A B |$ G2 G2 G D G B | A2 D2 c B A2 | !fermata!G4 z4 |] %5 w: Stá- vaj Han- zo ho- re|na ba- ňu vo- la- ju|ak ne- sko- ro pri- deš|fá- rat ti ne- da-|ju!|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Stávaj, Hanzo, hore
na baňu (klopajú)volaju

ak neskoro prideš,

fárat ti neda
ju!
2Neskoro som prišol,
fárat mi nedali,

ešte ma hutmanskou

palicou vyprali/vydrali.
3Basoma vám zanat
s vašima banami,

ked ste ma nabili,

fárajte si sami.

Poznámky:
  1. Kotužník
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Stávaj, Hanzo, hore, na baňu volaju
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 180
Identifikátor: I 75
Zberateľ: J. Slujka
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Voľno
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 06.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Hont

Kde bola zozbieraná: B. Štiavnica

<