Ľudové piesne na mape


Mapa obsahuje údaje zaznačené zberateľmi piesne, či už miesto kde bola pieseň zozbieraná, alebo región, ktorý zberateľ uviedol ako ten, kde sa pieseň spieva. Údaje už nemusia byť aktuálne. Do mapy sme tiež vyznačili lokality, ktoré sa spomínajú v samotnom texte piesne. Po kliknutí na bod získate zoznam piesni.