Bože môj, otče môj, jak je ten svet zmotaný

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Štefan Szabó a Tomáš Ulej (2018) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/16 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Andante"\ G2 G2 G4 | F2 F2 F4 | D2 =E2 F2 D2 | G4 A4 | D4 z4 |:$ B3 c d d3 | e3 d c B3 | %7 w: Bo- že môj|ot- če môj|jak je ten svet|zmo- ta-|ný!|Čo vy- sto- jí|čo vy- sto- jí| B2 A2 G4 | G4 ^F4 | G4 z4 :| %10 w: chu- dob- ný|pod- da-|ný!|
wait until soundfonts are loaded ...
1Bože môj, otče môj,
jak je ten svet
zmotaný!
Čo vystojí,
čo vystojí
chudobný
poddaný!
2Každý ho sužuje,
platu nepovyšuje;

veď sa nazdá, že na veky

panuje, panuje.
3Vy, páni zemani,
my sme vaši poddaní;

my budeme v čiernej zemi

zrovnaní, zrovnaní.

4Jak sedliak, tak i pán -
musia všetci umriti;

musia všetci v čiernej zemi

uhniti, uhniti.
5Pánovia, pánovia
za čo my vám robíme,

či to len za tú zem čiernu

čo po nej chodíme?!
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<