Ešči ja še neoženel, už ma žena bije

Zozbieral(a): O. Halaša (1880) ● Zdigitalizovali: Adriana Vargová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Allegretto"\ d B B F | d B B F | F2 G A | B A B2 |:$ E E G G | E E F F | e2 d c | d c B2 :| %8 w: E- šči ja še|ne- o- že- nel|už me že-|na bi- je|už ja na ňu|na- ho- to- vel|tri bu- ko-|ve ky- je.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Ešči ja še neoženel,
už me že
na bije,
už ja na ňu
nahotovel
tri buko
ve kyje,
už ja na ňu
nahotovel
tri buko
ve kyje.
2Jeden na pec, druhy na pec,
treti pod povaľu,

kec mi budze daco hvaric,

prevalim jej hlavu.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Ešči ja še neoženel, už ma žena bije
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 366
Identifikátor: I 340
Zberateľ: O. Halaša
Digitalizátor(ka): Adriana Vargová a Ivana Černecká

Tempo: Allegretto
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 03.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Šarišská

<