Z brezového dreva voda kvapká

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Ján Mihálik a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 E F G G | !wedge!A2 !wedge!G2 | F E F2 | E2 z2 |$ G A B B | !wedge!c2 !wedge!B2 | A G A2 | %7 w: Z~bre- zo- vé- ho|dre- va|vo- da kvap-|ká|z~bre- zo- vé- ho|dre- va|vo- da kvap-| G2 z2 |: G A B B |$ !wedge!c2 !wedge!B2 | A G F E | !wedge!A2 !wedge!G2 | F E F2 | E2 z2 :| %14 w: ká;|na- pi- že sa|Kat- ka|Ka- tu- lien- ka|Kat- ka|veď je slad-|ká.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Z brezového dreva
voda kvap
ká,
z brezového
dreva
voda kvap
ká;
napiže sa,
Katka,
Katulienka,
Katka,
veď je slad
ká,
napiže sa,
Katka,
Katulienka,
Katka,
veď je slad
ká.
2[: Už som sa napila,
už mi je dosť; :]

ďakujem ti, milý,

frajer môj úprimný,

za úctivosť.
3[: Už som sa napila,
už mi je dosť; :]

sladká to vodička,

sladká to vodička,

sladšia ľúbosť.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<