Chodieval bych ja k vám, keby som smel

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1880) ● Zdigitalizovali: Dominika Puzderová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.59cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/16 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Allegretto"\ G3 ^F G2 A2 | B4 A4 | B3 G A4 | G4 z4 |$ B3 A B2 c2 | d4 c4 | B2 d2 c4 | B4 z4 |: %8 w: Cho- die- val bych|ja k~vám|ke- by som|smel|ke- by som to|dos- tal|čo by ja|chcel;| d3 c B2 A2 |$ B4 A4 | d3 c B2 A2 | B4 A4 | B2 G2 A4 | G4 z4 :| %14 w: len to diev- ča|švár- ne|čo má o- či|čier- ne|to by ja|chcel.|
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Chodieval bych ja k vám, keby som smel,
keby som to
dostal, čo by ja chcel;
len to dievča
švárne,
čo má oči
čierne,
to by ja
chcel,
len to dievča
švárne,
čo má oči
čierne,
to by ja
chcel.
2(Nič sa ty, šuhajko, neposmievaj,
máš ty frajerečku, len bys' tú vzal;

máš ty tam za vodú,

dievča jak jahodu,

len bys' tú vzal.)

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a1.
  2. Kollár I, 73
  3. V 1. vyd. je nápev bez bodkovaného rytmu a začína notou a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Chodieval bych ja k vám, keby som smel
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 293
Identifikátor: I 236
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Dominika Puzderová a Ivana Černecká

Tempo: Allegretto
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 18.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

<