Čie sú to kone, koníčky, kone

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allegretto"\ G G/ B/ | d d | d d/ c/ | B A | d/ d B/ |$ d/ d c/ | B A | G z |: c c/ d/ | e e |$ %10 w: Čie sú to|ko- ne|ko- níč- ky|ko- ne|na dvo- re|na dvo- re|na dvo-|re|keď na nich|nik- to| d d/ c/ | B A | d/ d B/ | d/ d c/ | B A | G z :| %16 w: keď na nich|nik- to|ne- o- re|ne- o- re|ne- o-|re?|
wait until soundfonts are loaded ...
1Čie sú to kone, koníčky, kone
na dvore,
na dvore, na dvore,
keď na nich
nikto,
keď na nich
nikto
neore,
neore, neore;
keď na nich
nikto,
keď na nich
nikto
neore,
neore, neore?
2Čieže by boli, čieže by boli,
moje sú, [: moje sú, :]

[: čo ma k mej milej :]

ponesú, [: ponesú. :]

Poznámky:
  1. V 2. vydaní bola v texte pod piesňou na konci prvej strofy bodka namiesto otáznika.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Čie sú to kone, koníčky, kone
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 215
Identifikátor: I 125
Zberateľ: Redakcia
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Allegretto
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 17.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Tekovská

<