Parta moja, parta, zelený veniec

Zozbieral(a): K. Ruppeldt (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Mierne živo (Andantino) "\ B d d c | B2 A2 | G G A B | c2 z2 |$ B d d c | B2 A2 | B B A A | G2 z2 |] %8 w: Par- ta mo- ja|par- ta|ze- le- ný ve-|niec|už je te- be|diev- ča|os- tat- ný ko-|niec.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Parta moja, parta,
zelený ve
niec,
už je tebe,
dievča,
ostatný ko
niec.
2Parta moja, parta,
parta zelená,

včera ešte moja,

dneská družbova.
3Stratila som partu,
nemôžem ju najsť,

našiel mi ju družba,

nechce mi ju dať.

4A ja vás, pán družba,
ej, pekne prosím,

dajte mi tú partu,

rada ju nosím.
5Keby si ty partu
rada nosila,

nuž by si ty družbu

krajšie prosila.
6Ale že ty partu
nerada nosíš,

preto i družbovských

pekne neprosíš.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Parta moja, parta, zelený veniec
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 182-183
Identifikátor: I 78
Zberateľ: K. Ruppeldt
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Andantino Mierne živo
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 06.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Liptovská

<